Blog

Roalter Wind

Op 21 december 2010 verscheen de eerste Roalter Wind met Max Middelbosch op de cover. Het blad met de subtitel 'alles wat je liever niet wilde weten over Raalte' werd later 'de Glossy die niet glimt' genoemd, doelend op de glossy inhoud en de matte omslag. Uit het voorwoord door Rudi Buitenkamp werd het blad als volgt aangekondigd: "Roalter Wind is een onafhankelijk periodiek dat in woord en veel beeld laat zien hoe het met Raalte en haar bewoners is gesteld vandaag de dag". de eerste 5 nummers werden alleen in Raalte dorp huis aan huis verspreid, de jaren er na in de gehele Gemeente Raalte en kende het een oplage van 18.000 exemplaren. Ook groeide het aantal rubrieken en de bijbehorende pagina's van 40 tot 64 en werd het nietje vervangen door een gelijmde rechte rug. De eerste nummers werden wisselend ontvangen, een aantal lezers snapten het concept niet, anderen omarmden de frisse wind door bladen(sal)land.

Roalter Wind

In de jaren erna groeide de waardering en populariteit van het magazine enorm. Bij het kantoor aan de Spitsstraat in Raalte meldden zich met enige regelmaat lezers die een nummer hadden gemist en de serie kompleet wilden maken. Ook kwam het mailverkeer met de redactie op gang met zowel opbouwende als afkeurende kritiek, iets wat je met een stijl, niet gehinderd door commerciële invloeden, op je afroept. Ook op Twitter was de #RoalterWind te vinden. We hebben #RoalterWind dan wel niet 'trending' gekregen, maar het verdiend zeker aanbeveling eens door de tweets heen te lopen met de zoekopdracht #roalterwind op Twitter. We hadden ook een heus promotieteam dat in de winkelstraten van Raalte de nieuwe edities onder de aandacht bracht.

Arnold Struik

Frits Willemsen

Willy Koerhuis

De december editie in 2013 was de laatse uitgave van Het Communicatiegilde.

Een magazine als de Roalter Wind uitbrengen in een relatief kleine plattelands gemeente als Raalte getuigt van lef of naïviteit en beide eigenschappen kunnen de leden van Het Communicatiegilde niet ontzegd worden. Een kwaliteits kwartaal magazine als de Roalter Wind was geschikt voor lange termijn imago campagnes van adverteerders in een tijd waarin de advertentiemarkt onder druk stond en advertentiegelden werden aangewend voor korte termijn actiematig adverteren. Ook liepen de doelstellingen van de individuele leden van Het Communicatiegilde uiteen. Wat is nu de doelgroep van het blad, wat is de doelgroep van Het Communicatiegilde zelf en hoe zien we het blad als zelfstandige uitgave op de lange termijn, waren vragen die veelvuldig terug kwamen. Anderen wilden gewoon 'een leuk krantje maken'.

Feit blijft dat we allemaal veel lol hebben beleefd aan de totstandkoming van de verschillende edities. Voor de fotograaf van Fotostudio Vincent Hartman Fotografie was het in ieder geval een welkome afwisseling van de dagelijkse bedrijfsfotografie en sociale (particuliere) fotografie en kon er binnen grenzen redelijk met vrije hand gewerkt worden. Ook heeft het blad bijgedragen aan het verkennen van het nieuwe leef- en werkgebied van de van oorsprong Zwolse fotograaf.

Alle erkende leden van het gilde vonden het een voorrecht om er aan mee te werken, maar hebben er na ruim drie jaar voor gekozen om hun prioriteiten ergens anders te leggen.

Aan Roalter Wind werkten mee:

Sander Booijink, verslaggever
Lauk Bouhuijzen, redacteur
Robin Bremer, stagiaire StudioVHF
Rudi Buitenkamp, redacteur
Ronny Cents, drukwerk
Karin Gerritsen, verslaggever
Karin de Graaf, redacteur
Wim Grondhuis, de beste club van Salland
Wouter Groote Schaarsberg, redacteur
Teun de Haan, tekst en pentekeningen
Vincent Hartman, fotograaf
Maaike Heethaar, onganisator en sportrubriek
Inge Hegteler, opmaak en promotieteam
Annelieke Jacobs, verslaggever
Martijn Jansman, acquisitie
Lars Krisman, opmaak
Nienke Kroon, promotieteam
Jesper Maassen, montage
Bart van der Mark, verslaggever en opmaak
Maarten Metz, Art Director en vormgever
Iris Teela, stagiaire StudioVHF
Jaco Schuurman, verslaggever
Vàlerie Valk, opmaak
Mac Verhoef, tekst en redigeren
Aart van der Vliet, acquisitie
Roné van der Vliet, Art Director, acquisitie
Peter Walter, Acquisitie
Ernst Wijnands, verslaggever en cameraman.

Verder willen we alle adverteerders, waaronder veel trouwe, bedanken voor de steun. Ook bedanken we eenieder die belangeloos tijd, lokaties en anderszins ter beschikking hebben gesteld aan de Roalter Wind.

Tot slot nog iets over het laatste nummer, met het symbolische getal 13


Peter Walter


Op de cover ditmaal het protret van Peter Walter, ook een import Sallander, maar wel een die van zich heeft laten horen de afgelopen jaren... De laatste reis die de verslaggevers aflegden in de Gemeente Raalte gaat ditmaal te fiets van het hoogste punt: Luttenberg naar het laagste punt: Laag Zuthem (het afvoerputje van de gemeente Zwolle?). Niet wetende dat burgemeester Piet Zoon aan zijn laatste jaar zou beginnen, ging Karin de Graaf uit eten met de 'first lady' Els Zoon in het top restaurant tussen Heino en Lemelerveld, De Veldhoek. De goede beschouwer van de foto bij dit artikel speurt nog wat (gemeentelijke) herindelingsstrijd in deze opname. En nu we het toch over het woord 'top' in relatie tot restaurants hebben (let op dit is een bruggetje, geleerd van Rudi) bekijk dan de foto's van onze Roalter Next Top Modellen. De modellen waren dit keer clienten van Zorginstelling ZoZijn en zijn gefotografeerd in zowel huneigen omgeving als in de top locaties van Restaurant de Bagatelle, de gallerie van José Reuvenkamp en in de Porsche van Autobedrijf Lindeboom & Zn. Voor de rubriek 'familietrekjes' had de fotograaf ditmaal de eer zijn overburen van top slagerij Mekers (ook een gilde lid, maar dan anders) te mogen portretteren.