Tarieven

tarieven prijzen fotografie fotograaf

Wij hopen u op deze pagina een indicatie te kunnen geven van de kosten van de fotografie en de eventuele bijkomende kosten. Voor een meer specifiekere indicatie of offerte kunt u het beste even contact opnemen. De offertes van STUDIOVHF zijn transparant en inzichtelijk en stellen u in staat uw eigen begroting op te stellen.

Onze offertes zijn gebaseerd op een inschatting van het aantal uren dat een opdracht beslaat. Hierbij houden we rekening met de voorbereiding, de eigenlijke productie, de nabewerking, beeldmanipulatie en eventuele publicatiekosten. Deze uren zullen per opdracht gespecificeerd worden. U mag van ons verwachten dat wij op grond van onze kwaliteits standaard en ervaring een goede inschatting kunnen maken. 

Uurtarieven

- Opnametarief: € 85,00

- Nabewerking:  € 65,00

Afhankelijk van het soort opdracht berekenen we per dagdeel (4 uur) of dag (8 uur) als de aard van de opdracht het niet toe staat dat er andere opdrachten op dezelfde dag aangenomen kunnen worden.

Een dagdeel komt dan op € 470 en een hele dag op € 940 met inbegrip van een gemiddelde beeldbewerkinstijd.

Reiskosten en reistijd

- per kilometer wordt € 0,35 per KM in rekening gebracht;

- reistijd wordt berekend als opnametijd. Indien de opdracht een volledige dag (minimaal 8 uur) in beslag neemt wordt voor de reistijd half tarief berekend.

Publicatie tarief

Betaling van de factuur geeft de opdrachtgever het recht de foto's te gebruiken conform het vooraf overeengekomen gebruiksdoel. Dit geldt dus niet voor derden. Een verkoste uitleg hierover kunt u hier vinden: "Mag ik die foto gebruiken? In enkele gevallen wordt er een hoger bedrag gerekend voor het gebruik van een foto dan voor de productiekosten. STUDIOVHF zal u hiervan vooraf op de hoogte stellen. 

Lees hier meer over Auteursrecht op Foto's.

Doorbelasting kosten derden

Kosten van derden worden doorbelast met een brutomarge van 10% of rechtstreeks gefactureerd.

Vooruitbetaling

Afhankelijk van de grootte en het tijdsbeslag van een project kan STUDIOVHF om vooruitbetaling van een gedeelte van het totale offeretebedrag vragen.

Reclamefotografie

Bij reclamefotografie dient rekening gehouden te worden met kosten van modellen (indicatie € 250 per dagdeel + reiskosten), stylisten (idem), requisiten en locaties. STUDIOVHF kan hierin van dienst zijn maar doorgaans is uw reclamebureau als art-director leading. De verhouding opname uren en uren beeldbewerking varieert tussen de 1 : 0,5 en de 1 : 1,5.

Productfotografie

Productfotografie prijzen

Bij productfotografie werken wij niet met een prijs per product, maar volgens een vooraf overeengekomen bedrag op basis van geschatte uren. Het opbouwen van een opstelling en het uittesten ervan tot het gewenste resultaat is bereikt kost relatief veel tijd. Als alle producten in dezelfde opstelling gefotografeerd kunnen worden gaat het daarna vlot. Wij zorgen ervoor dat de beelden correct en op kleur worden afgeleverd. Uw vormgever zorgt voor het zg. vrijstaand maken, schalen etc. Het vrijstaand maken kan eventueel separaat geoffreerd worden. De verhouding opname uren en uren beeldbewerking varieert tussen de 1 : 0,5 en de 1 : 1, waarbij opgemerkt dient te worden dat de kwaliteit van de aanlevering enorm kan schelen. 

Opdrachtgevers zijn welkom te assisteren tijdens de opnames in eventuele styling en positionering van producten.

Interieurfotografie

Afhankelijk van de grootte van het project en de locatie ten opzichte van de studio (regio Zwolle) neemt interieurfotografie gemiddeld een dagdeel per project in beslag. Eventueel kunnen we 2 en in uitzonderlijke gevallen 3 projecten op een dag doen afhankelijk van hun geografische spreiding. De verhouding opname uren en uren beeldbewerking varieert tussen de 1 : 1 en de 1 : 2. Voor opdrachtgevers met regelmatig terugkerende opdrachten wordt veelal een vast bedrag per opdracht afgesproken.

Bedrijfsfotografie

Bedrijfsfotografie is een verzamelterm van alle soorten fotografie die uw bedrijf nodig kan hebben. Indien er geen reclamebureau, communicatie adviseur of vormgever bij betrokken is, inventariseerd STUDIOVHF samen met u op het bedrijf wat u nodig heeft en komt met een voorstel ten aanzien van de opnamestijl. Hierop wordt dan vervolgens de offerte gebaseerd. Bij bedrijfsfotografie kan het gaan om bijvoorbeeld: foto's van de buitenzijde van het pand en interieurfotografie, de mensen aan het werk op kantoor, productie en in de logistiek, het productie proces, portretfotografie en profielfoto's van de medewerkers voor op de website en social media profielen. U kunt ook denken aan testimonials of installaties en uitgevoerd werk bij klanten.

Redactioneel

Bij foto's specifiek gemaakt voor een bepaald artikel wordt per opdracht vooraf een prijs overeengekomen. Voor het gebruik van bestaande foto's wordt afhankelijk van de grootte en positie van de foto evenals de oplage een prijs overeengekomen. Indien een fotograaf van STUDIOVHF zich verbind aan een uitgave en het meerendeel van het fotowerk levert wordt er een vast bedrag per uitgave afgesproken.

Overige informatie

De financiële administratie en facturatie is ondergebracht bij Heijmerikx Mulder.

  • alle bedragen zijn exclusief BTW;

  • betalingstermijn: 8 dagen;

  • wij hanteren de standaard voorwaarden van De FotografenFederatie gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 66/2016 en te downloaden via de contactpagina.

  • wij onderscrijven de gedragscode.